Tasarım

 • Tasarımı harcama olarak değil, yatırım olarak görmek
 • Hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek adına tasarlamak
 • 3E kuralı; Ekonomi – Ekoloji – Etik
 • Eskiyi severek, zanaati koruyarak, yeniyi yakalayarak üretmek
 • Tasarım disiplinlerini bir arada kurgulamak ve yönetmek

Marka

 • İş stratejisi ile tasarım konuları arasındaki köprüyü kurmak
 • Marka dönüşümü başlatacak temaları ortaya koymak
 • Markaya uygun yaratıcı projeleri oluşturmak
 • Strateji, innovasyon ve tasarım ile ilgili uygun bağlantıları kurma
 • Tasarım ile ilgili tüm süreçlerin firma adına takip ve yönetimini yapmak

Kavram

 • Tasarımı harcama olarak değil, yatırım olarak görmek
 • Hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek adına tasarlamak
 • 3E kuralı; Ekonomi – Ekoloji – Etik
 • Eskiyi severek, zanaati koruyarak, yeniyi yakalayarak üretmek
 • Tasarım disiplinlerini bir arada kurgulamak ve yönetmek