Kavram

Tasarımı harcama olarak değil, yatırım olarak görmek
Hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek adına tasarlamak
3E kuralı; Ekonomi – Ekoloji – Etik
Eskiyi severek, zanaati koruyarak, yeniyi yakalayarak üretmek
Tasarım disiplinlerini bir arada kurgulamak ve yönetmek

Marka

İş stratejisi ile tasarım konuları arasındaki köprüyü kurmak
Marka dönüşümü başlatacak temaları ortaya koymak
Markaya uygun yaratıcı projeleri oluşturmak
Strateji, inovasyon ve tasarım ile ilgili uygun bağlantıları kurma
Tasarım ile ilgili tüm süreçlerin firma adına takip ve yönetimini yapmak

Mekan

Kavramsal mekan tasarımları
Marka kimliğini mekana yansıtan tasarımlar
Mekan tasarımını görgül grafik tasarım ile birlikte kurgulamak