Tasarım Kültürü.

Multidisipliner bir yaklaşımla tasarımı harcama olarak değil, yatırım olarak gören projelere danışmanlık yapıyoruz.

YARATIM TASARIM

DANIŞMAN

3E kuralı; Ekonomi – Ekoloji – Etik

• Tasarımı harcama olarak değil, yatırım olarak görmek
• Hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek adına tasarlamak
• Eskiyi severek, zanaatı koruyarak, yeniyi yakalayarak üretmek
• Tasarım disiplinlerini bir arada kurgulamak ve yönetmek
• İş stratejisi ile tasarım konuları arasındaki köprüyü kurmak
• Tasarım ile ilgili tüm süreçlerin firma adına takip ve yönetimini yapmak
• Dönüşümü başlatacak yaratıcı temaları ortaya koymak
• Strateji, inovasyon ve tasarım ile ilgili uygun bağlantıları kurmak
• Mekan tasarımını görgül grafik tasarım ile birlikte kurgulamak
• Çocuk için mekan / oyun alanı tasarımları / oyunlaştırma
• Kavramsal yaratıcı proje fikirleri

EĞİTİM SEMİNER

KONUŞMACI

Aşağıda yazılı konular hakkında, iletişime geçerek, detayları öğrenebilirsin.

• Yaratıcılığını Canlandır
• Yaratma Cesareti
• Tasarım Yönetimi
• Tasarım Kültürü
• Tasarım Eğitimi

GOMYAP ATÖLYE

OYUNBOZAN

5 - 99 yaş aralığındakiler için GOMYAP Atölyesi düzenliyoruz.

• Talep edenlerin ihtiyacına, fikir ya da kavrama göre etkinlik tasarlıyoruz.
• Tasarım, yaratım, sanat, matematik, oyunlaştırma, tasarım eğitimi vb. konularda gerçekleşen atölyeler hakkında bilgi almak isteyenler bize yazabilir.

We love what we do!

Planlama.

"Eskiyi korumak ile yeniyi yakalamak arasında duran boşlukta hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak, kapsayıcı olup eşitlemek adına tasarımın gücüne güveniyorum."

Dinleme & Anlama

Aktif dinleme yöntemi ile danışacağı konuyu bağlam, amaç ve hedef olarak değerlendiriyoruz. Güncel gelişme ve sektör geleceğindeki yerini, faydasını anlamlandırırken, bir sorun yada ihtiyaca cevap olup olmadığını tartışıyoruz.

1

Keşfetme & Yaratma

Sorun, ihtiyaç ya da problem belirledikten sonra bu alanda keşfedeceğimiz gelişmelere, yeniliklere bakıyoruz. Yaratacağımız alanı ve sınırlarını belirlerken ekipler ve fikirler oluşturuyoruz.

2

Araştırma ve Geliştirme

Ortaya çıkan bilgiler ve ekip ile yaratım / tasarım sürecinde birlikte ilerliyoruz. Paylaşıyor, gözlüyor ve deniyoruz. Yeni teknolojiler dahil oldu mu? Denetleme nasıl olacak? Pratik, faydalı, kapsayıcı ve yenilikçi ilerleme gerçekleşiyor mu?

3

Test ve Düzenleme

Yaratım tasarım süreci tamamlandığında kullanıcı deneyimini test ederek, ürün, sistem ya da fikrin geri bildirimleri ile iyileştirilmesini sağlıyoruz.

4